Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

Politechnika Wrocławska przoduje w liczbie przyznanych patentów


Tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Patentowego R.P. W 2016 r. Uczelnia poprzez Dział Własności Intelektualnej  zgłosiła 105 nowych krajowych wynalazków i wzorów użytkowych oraz uzyskała 194 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe. W przedstawionym przez Urząd Patentowy R.P. raporcie PWr uplasowała się na pierwszym miejscu w liczbie przyznanych patentów i praw ochronnych,  a także  na drugiej pozycji pod względem liczby zgłoszeń.
więcej...

Nagrody dla naszych wynalazków

Z ogromną radością informujemy, że doktorant Piotr Szyszka z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) i studentka Hanna Orlikowska z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (W-11) zdobyli nagrody specjalne w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską.

Praca Piotra Szyszki zdobyła nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za projekt zatytułowany „Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas”. Współtwórcami wynalazku są: dr inż. Tomasz Grzebyk, dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, prof. PWr. oraz prof. dr hab. inż. Jan A. Dziuban.

Natomiast Hanna Orlikowska za pracę „Sposób konwersji światła na energię mechaniczną” została uhonorowana nagrodą specjalną Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Współtwórcami projektu są prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz, dr Anna Monika Sobolewska oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz.

Laureatom serdecznie gratulujemy!Pilot Maker
 

Firma techBrainers we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (Tauron, Kross, Amplus) rozpoczęła nabór do programu akceleracyjnego PILOT MAKER, realizowanego w ramach rządowego programu ScaleUp.

Program jest ukierunkowany na realizacje pilotażowych wdrożeń i kładzie szczególny nacisk na silną współpracę startupów z korporacjami.

Pilot Maker opiera się na  precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych firm, a jego metodologia łączy program akceleracji z najlepszymi doświadczeniami scoutingu technologicznego (procesu, w którym techBrainers się specjalizuje).

Projekt akceleracji Pilot Maker współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentow inno_LAB., wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach programu startup może otrzymać nawet 250 tys. złotych na rozwój!  Formuła iteracyjnych eksperymentów gwarantuje elastyczność i dopasowanie procesu akceleracji do potrzeb Startupów. Wszelkie informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie:

http://techbrainers.com/pilotmaker/

https://youtu.be/qGzjsKBjrXE


 
Konferencja INFORMACJA PATENTOWA+

5 grudnia 2016 roku zapraszamy na konferencję poświęconą nowatorskiemu podejściu do wykorzystania połączonej informacji patentowej i biznesowej jako cennego narzędzia dla rozwijających się przedsiębiorstw.
STRONA KONFERENCJIAnkieta Europejskiego Urzędu Patentowego


The European Patent Office (EPO) is conducting a Pan-European survey in order to understand what kind of information supports an organization’s innovation process. Are you part of the innovation process? Take our survey!
Ankieta


Konkursy Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:
1.    XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016,
2.    IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej,
3.    IV edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016.
Prace konkursowe można nadsyłać do 20 października (praca naukowa), 22 października (informacja medialna), 4listopada (film). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!
Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2016/Menu05,824,7,index,pl/
    Z góry dziękujemy za zainteresowanie i pomoc. W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
 i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
 


Medal za wynalazek

Z radością i dumą informujemy, że Politechnika Wrocławska zdobyła srebrny medal w kategorii środowisko/chemia/biotechnologia/nanotechnologia na odbywających się w dniach 14-15.06.2016 Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 - prestiżowym wydarzeniu z zakresu innowacyjności organizowanym w Polsce. Politechnika zaprezentowała podczas Targów przyjazne dla środowiska sole, które mogą służyć do czyszczenia lub dezynfekcji oraz jako stabilizatory długotrwałych biotransformacji. Ich Twórcami są dr Joanna Feder-Kubis, prof. dr hab. Jolanta Bryjak, mgr inż. Zofia Hrydziuszko oraz mgr inż. Urszula Świerczek z Wydziału Chemicznego naszej Uczelni. Ten zgłoszony przez Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej PWr. do ochrony w Urzędzie Patentowym R.P.  wynalazek zatytułowany „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie” został stworzony w 2016 roku.  

Sygnatura.jpg

Jesteśmy Liderem!

W rankingu uczelni technicznych, Politechnika Wrocławska zajmuje pierwsze miejsce pod kątem dokonanych zgłoszeń i udzielonych praw.

infografika patenty na strone


"Uwłaszczenie" - regulacje prawne dla naukowców

Informujemy, iż w Intrancecie pracowniczym opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Rektora nr 13/2015 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Zmiany wynikają m.in. z nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  a także wdrażania w uczelni Systemu Transferu Technologii. Zgodnie z unormowaniami ustawowymi, pracownicy, którzy uzyskali wynik mogący posiadać potencjał komercyjny (np. wynalazek), dokonują jego zgłoszenia wewnętrznego, a uczelnia po dokonaniu analizy podejmuje decyzję, czy jest zainteresowana prowadzeniem komercjalizacji (w tym postępowania ochrony patentowej). Jeśli takiego zainteresowania ze strony uczelni nie będzie, pracownikowi w ramach tzw. "uwłaszczenia naukowców" przysługuje prawo nabycia wyniku za 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce. Zapraszamy gorąco do zapoznania się z Regulaminem w Intranecie.
Rozwiązania o charakterze własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe) są zgłaszane do Działu Własności Intelektualnej (DWI), natomiast inne dobra intelektualne (np. utwory prawnoautorskie, know-how) do Punktu Kontaktowego ds. Transferu Technologii CWINT.

Dlaczego po zgłoszeniu wewnętrznym do DWI swojego rozwiązania Twórcy otrzymują informacje o rekomendacji jego przeznaczenia?
Wydawanie rekomendacji przez Komisję ds. Transferu Technologii jest pierwszym krokiem podejmowania decyzji "wstępnej" o przystąpieniu Uczelni do prób zabezpieczenia i komercjalizacji zgłoszonego przez pracownika rozwiązania. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie rekomendacji i wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie przez JM Rektora. Procedura ta jest konieczna z uwagi na nowelizację Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86e-h), która wymaga od uczelni podejmowania decyzji o sposobie postępowania ze zgłaszonym przez pracownika rozwiązaniem. Jest to decyzja wstępna, oznaczająca tylko tyle, iż Politechnika kwalifikuje takie rozwiązanie do własnych starań o ochronę prawną i ewentualną komercjalizację. Nie jest to decyzja o przeprowadzaniu konkretnej transakcji np. sprzedaży czy licencjonowania.


 
--- --- --- --- ---Informacje archiwalne --- --- --- --- ---

Akademia Wynalazców 2015
31 marca 2015 Dział Własności Intelektualnej CWiINT we współpracy z firmą Robert Bosch sp. z o.o. zorganizował ważne wydarzenie - Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha. Spotkanie dedykowane było młodzieży szkolnej, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z rolą i sposobem kreowania innowacyjnych produktów, ich ochroną patentową, a także spotkali młodych wynalazców, którym w Politechnice Wrocławskiej udało się stworzyć nowe i interesujące rozwiązania techniczne.
 


                                       Sukces w USA


Do dużych osiągnięć należy zaliczyć wielki sukces w dziedzinie mikroskopii elektronowej. Tym razem wykorzystaliśmy szansę zaprezentowania wynalazku autorstwa prof. Witolda Słówki z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, na międzynarodowej wystawie wynalazków INPEX 2014, odbywającej się w dniach 18-20 czerwca 2014 r. w Pittsburgu (USA).
Wynalazek "Combined directional electron detector" ("Zespolony detektor kierunkowy elektronów"), jest przedmiotem polskiego i europejskiego zgłoszenia patentowego. Służy do polepszenia jakości uzyskiwanych trójwymiarowych obrazów w mikroskopie elektronowym.  W jego uznaniu Politechnika otrzymała aż dwie nagrody: złoty medal wystawy oraz nagrodę specjalną, "za kreatywność wykazującą potencjał w ulepszaniu codzienności", przyznaną przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazców. Zainteresowanie wzbudził również wykonany specjalnie model urządzenia. Dyplomy uznania wzbogaciły wręczone medale.

 

 
 
 

 

​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas