Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu

Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.  Wydarzenie jest adresowane do studentów, doktorantów i absolwentów (niezależnie od roku ukończenia studiów), którzy w ich trakcie zostali twórcami/ współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego  chronionego prawem wyłącznym lub formalnie zgłoszonego do ochrony w odpowiednim urzędzie. Do udziału w konkursie w tym roku zaproszono również studentów uczelni zagranicznych spełniających ww. wymagania.

Pięciu laureatów nagrody głównej weźmie udział w prestiżowej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (The International Exhibition of Inventions of Geneva) 2022, a ich stoiska wystawiennicze, pobyt i dojazd na wydarzenie sfinansują organizatorzy konkursu.

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 25 stycznia 2022 r.

 

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, dostępne są pod adresem:

www.ksw.tu.kielce.pl

 

Zainteresowanych udziałem w Konkursie Student-Wynalazca, a także osoby znające twórców, których warto do tego zachęcić, zapraszamy do kontaktu z Działem Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej pod numerem telefonu 71 320 48 16, gdzie udostępnimy wzór zgłoszenia i aktualny regulamin konkursu,  a także  w razie potrzeby pomożemy  wypełnić zgłoszenie i/lub wyjaśnić wszelkie inne  wątpliwości.

 

 

Aktualne zasady zgłaszania wyników badań/wynalazków

Mając na uwadze bezpieczeństwo komunikacji oraz sprawne procedowanie spraw służbowych oraz w nawiązaniu do Pisma Okólnego 59/2020 wydanego przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 06 listopada 2020 r. Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej do odwołania wprowadza następujący sposób postępowania przy zgłaszaniu wyników badań (wynalazków):

1. Rekomendowane jest przekazywanie oryginałów kart zgłoszenia wyników badań (wynalazku) WRAZ z opisem rozwiązania poprzez Rozdzielnię Korespondencji (Pocztą)

2.Dopuszczalne jest także dokonanie przez twórcę (reprezentującego zespół) zgłoszenia droga mailową na adres patent@pwr.edu.pl z załączoną dokumentacją z pkt.1. W powyższym przypadku w ciągu dwóch miesięcy twórca ma obowiązek przekazać wersję papierową z podpisem (podpisami) zgodnie z pkt.1 . Do czasu przekazania ww. dokumentów wynalazek nie będzie brany pod uwagę w procesie komercjalizacji  (licencjonowanie, sprzedaż itp.)

3. Jeżeli nie jest możliwe podpisanie się wszystkich twórców na jednej karcie zgłoszenia wyników badań (wynalazku), dopuszczalne jest doręczenie odrębnych kart tożsamych co do treści, podpisanych przez poszczególnych twórców. Karty powinny być wydrukowane obustronnie,
a w innym przypadku każda strona powinna być parafowana przez twórcę.
 
 4. Umowy z twórcą (osobą fizyczną mającą status "S" wg Karty) niebędącym pracownikiem (zleceniobiorcą) podmiotu zgłaszającego lub współzgłaszającego, zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Prawo własności przemysłowej muszą być dostarczone, w formie pisemnej  w 2 egzemplarzach z podpisem.
 
Jednocześnie przypomiamy, że wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wyników badań (wynalazków) znajdują się na stronie:
 

BANER KONKURSY UPRP_2019.png

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursach - termin złożenia prac upływa 16 października 2019

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w:
1. XVII edycji Konkursu na najlepszą prace naukową na temat własności intelektualnej 2019
2. VII edycji Konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2019
3. VII edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2019
4. XVII edycji Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Termin składania prac: 16 października 2019 r. 
Rozstrzygnięcie: 15 listopada 2019 r. 

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali.

Więcej informacji, w tym regulaminy i formularze dostępne są pod adresem:Targi Innowacje-Technologie-Maszyny - ITM Polska 2019

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  W dniach 4 - 7 czerwca 2019 r. odbęda się w Poznaniu międzynarodowe targi Innowacje-Technologie-Maszyny-ITM Polska. Hasło przewodnie tej edycji wydarzenia to: "Na drodze do przemysłu 4.0". Targi to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, również na temat innowacji. Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów podzielono wystawców na siedem salonów tematycznych: Mach-Tool (obrabiarki i narzędzia), Surfex (obróbka powierzchni), Hape (hydraulika, pneumatyka, napęd), Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy), Welding (spawalnictwo), Nauka dla gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych), BHP (bezpieczństwo pracy w przemyśle).

Więcej informacji na stronie wydarzenia:


Student-Wynalazca, również na Politechnice Wrocławskiej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Od 2010 roku Politechnika Świętokrzysta organizuje Ogólnopolski Konkurs Student Wynalazca w celu budowy kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Wydarzenie jest adesowane do młodych badaczy - studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego ​lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznymi, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP lub jego odpowieniku poza granicami Polski. W dotychczasowych dziewięciu edycjach wydarzenia zgłoszono łącznie 791 rozwiązań będących efektem pracy 1748 twórców. W IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca rozstrzygniętego 6 lutego 2019 r. brało udział 9 rozwiązań stworzonych z udziałem badaczy z Politechniki Wrocławskiej. Jedno z nich pt.:"Wieloczujnikowa opaska na głowę do pomiarów funkcji mózgu i parametrów kinematycznych" otrzymało wyróżnienie. Jego współautorami i uczestnikami konkursu są: Marek Sawicki, Johannes Wilhelm i Maciej Wnuk. Nie należy jednak zapominać, że samo rozwiązanie powstało z udziałem doświadczonych badaczy - członków międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu: dr inż Mariusza Ptaka, dr inż Moniki Ratajczak, dr inż Fabio Fernandesa, lek Artura Kwiatkowskiego i lek. Konrada Kubickiego. Twórcy opisując swój pomysł podkreślają jego czysto użytkowy charakter. Urządzenie pozwoli zebrać dane o tym co dzieje się z ludzkim mózgiem tuż po urazie. Pozwoli to na ocenę jakie zachowania będą najbardziej pomocne osobie poszkodowanej w takim zdarzeniu. Inne zastosowanie wynalazek może znaleźć w monitorowaniu zawodników uprawiających sporty wyczynowe, co pozwoli na przewidywanie skutków przeciążeń występujących w trakcie rywalizacji. Wieloczujnikowa opaska to element większego projektu realizowanego pod nazwą aHEAD (aheadproject.org), który jest finasowany ze środków NCBiR. 


Innowacyjne ergonomiczne kamizelki dla przemysłu

Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu: przejdź do artykułu

 Dyplom Ministra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Wynalazek z Wydziału Chemiecznego Politechniki Wrocławskiej został wyrózniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Gratulujemy Twórcom i dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy aktywnie wspierali ochronę rozwiązań zespołu naukowego.

Dyplom_minister_2018.pdfDyplom_minister_2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pobierz obrazkiEksperymentowanie z danymi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w ramach kosorcjum Patent Intelligence Institiute wspiera różne inicjatywy związane z wykorzystaniem danych patentowych. Jednak nie tylko! Kreatywni start-up'owcy wymieniają się z nami swoimi doświadczeniami, pomysłami, próbujemy razem poszukiwać zarówno możliwości wykorzytania ich obszarze własności inteletktualnej, ale również w wymiarze innej działalności biznesowej. Wspólne prace przedsiębiorców, studentów oraz naszych specjalistów od inżynierii patentowej i rzeczników patentowych nad nowatorskimi mechanizmami eksploracji informacji patentowej mogą stanowić inspiracje do urzeczywistniania nowych pomysłów biznesowych. Także w innych, ale powiązanych branżach.

Owocem takiej współpracy jest m.in. niezależny projekt LandscapeLab. W jego ramach wdrażane są nowe metody analizy rynku i konkurencji. Pozwalają one już dzisiaj na znacznie dokładniejszą identyfikację uczestników rynku w dowolnym kraju świata. Z tak zebranych danych tworzone są mapy rynków pozwalające na swobodne nawigowanie gospodarcze w wybranych krajach.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tutaj www.landscapelab.pl  a zwłaszcza  do przeczytania bloga pod tym samym adresem.

 Regulamin zarządzania własnością intelektualną


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informujemy, iż w Intranecie pracowniczym ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne nr  39/2017 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Do najważnieszej zmiany zaliczyć należy uproszczenie procedury wewnętrznej tj. prowadzenie oceny przez Komisję ds.Transferu Technologii jedynie na wniosek Twórcy wynalazku zainteresowanego wykupem praw, a nie obligatoryjnie w każym przypadku, jak dotyczczas było wymagane przez przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, iż ewentualne złożenie takiego wniosku jest fakultatywne, stosowane w sytuacji, gdy naukowiec samodzielnie chciałby prowadzić proces ochrony oraz komercjalizacji na własny koszt, a nie korzystać ze wsparcia specjalistycznych jednostek uczelni.  Z kolei jeśli naukowiec chce korzystać ze wsparcia uczelni na zasadach ogólnych, nie musi czekać na opinię Komisji.​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas