Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

 
Medal za wynalazek

Z radością i dumą informujemy, że Politechnika Wrocławska zdobyła srebrny medal w kategorii środowisko/chemia/biotechnologia/nanotechnologia na odbywających się w dniach 14-15.06.2016 Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 - prestiżowym wydarzeniu z zakresu innowacyjności organizowanym w Polsce. Politechnika zaprezentowała podczas Targów przyjazne dla środowiska sole, które mogą służyć do czyszczenia lub dezynfekcji oraz jako stabilizatory długotrwałych biotransformacji. Ich Twórcami są dr Joanna Feder-Kubis, prof. dr hab. Jolanta Bryjak, mgr inż. Zofia Hrydziuszko oraz mgr inż. Urszula Świerczek z Wydziału Chemicznego naszej Uczelni. Ten zgłoszony przez Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej PWr. do ochrony w Urzędzie Patentowym R.P.  wynalazek zatytułowany „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie” został stworzony w 2016 roku.  

Sygnatura.jpg

Jesteśmy Liderem!

W rankingu uczelni technicznych, Politechnika Wrocławska zajmuje pierwsze miejsce pod kątem dokonanych zgłoszeń i udzielonych praw.

infografika patenty na strone


Nowe regulacje prawne dla naukowców

Informujemy, iż w Intrancecie pracowniczym opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Rektora nr 13/2015 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Zmiany wynikają m.in. z nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  a także wdrażania w uczelni Systemu Transferu Technologii. Zgodnie z unormowaniami ustawowymi, pracownicy, którzy uzyskali wynik mogący posiadać potencjał komercyjny (np. wynalazek), dokonują jego zgłoszenia wewnętrznego, a uczelnia po dokonaniu analizy podejmuje decyzję, czy jest zainteresowana prowadzeniem komercjalizacji (w tym postępowania ochrony patentowej). Jeśli takiego zainteresowania ze strony uczelni nie będzie, pracownikowi w ramach tzw. "uwłaszczenia naukowców" przysługuje prawo nabycia wyniku za 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce. Zapraszamy gorąco do zapoznania się z Regulaminem w Intranecie.
Rozwiązania o charakterze własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe) są zgłaszane do Działu Własności Intelektualnej (DWI), natomiast inne dobra intelektualne (np. utwory prawnoautorskie, know-how) do Punktu Kontaktowego ds. Transferu Technologii CWINT.

Dlaczego po zgłoszeniu wewnętrznym do DWI swojego rozwiązania Twórcy otrzymują informacje o rekomendacji jego przeznaczenia?
Wydawanie rekomendacji przez Komisję ds. Transferu Technologii jest pierwszym krokiem podejmowania decyzji "wstępnej" o przystąpieniu Uczelni do prób zabezpieczenia i komercjalizacji zgłoszonego przez pracownika rozwiązania. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie rekomendacji i wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie przez JM Rektora. Procedura ta jest konieczna z uwagi na nowelizację Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86e-h), która wymaga od uczelni podejmowania decyzji o sposobie postępowania ze zgłaszonym przez pracownika rozwiązaniem. Jest to decyzja wstępna, oznaczająca tylko tyle, iż Politechnika kwalifikuje takie rozwiązanie do własnych starań o ochronę prawną i ewentualną komercjalizację. Nie jest to decyzja o przeprowadzaniu konkretnej transakcji np. sprzedaży czy licencjonowania.


 
Akademia Wynalazców 2015
31 marca 2015 Dział Własności Intelektualnej CWiINT we współpracy z firmą Robert Bosch sp. z o.o. zorganizował ważne wydarzenie - Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha. Spotkanie dedykowane było młodzieży szkolnej, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z rolą i sposobem kreowania innowacyjnych produktów, ich ochroną patentową, a także spotkali młodych wynalazców, którym w Politechnice Wrocławskiej udało się stworzyć nowe i interesujące rozwiązania techniczne.
 


                                       Sukces w USA


Do dużych osiągnięć należy zaliczyć wielki sukces w dziedzinie mikroskopii elektronowej. Tym razem wykorzystaliśmy szansę zaprezentowania wynalazku autorstwa prof. Witolda Słówki z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, na międzynarodowej wystawie wynalazków INPEX 2014, odbywającej się w dniach 18-20 czerwca 2014 r. w Pittsburgu (USA).
Wynalazek "Combined directional electron detector" ("Zespolony detektor kierunkowy elektronów"), jest przedmiotem polskiego i europejskiego zgłoszenia patentowego. Służy do polepszenia jakości uzyskiwanych trójwymiarowych obrazów w mikroskopie elektronowym.  W jego uznaniu Politechnika otrzymała aż dwie nagrody: złoty medal wystawy oraz nagrodę specjalną, "za kreatywność wykazującą potencjał w ulepszaniu codzienności", przyznaną przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazców. Zainteresowanie wzbudził również wykonany specjalnie model urządzenia. Dyplomy uznania wzbogaciły wręczone medale.

 

 
 
 

 

​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas