Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

 

 

Nasza siedziba

Nowa siedziba Działu znajduje się w bud. D-21 "Bibliotech" część A (bliżej budynku D-2), pomieszczenia nr 208, II piętro. Zapraszamy.

mapa_3D_kampus_DWI.jpgmapa_3D_kampus_DWI.jpg


Nowe regulacje prawne dla naukowców

Informujemy, iż opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Rektora nr 13/2015 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Zmiany wynikają m.in. z nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  a także wdrażania w uczelni Systemu Transferu Technologii. Zgodnie z unormowaniami ustawowymi, pracownicy, którzy uzyskali wynik mogący posiadać potencjał komercyjny (np. wynalazek), dokonują jego zgłoszenia wewnętrznego, a uczelnia po dokonaniu analizy podejmuje decyzję, czy jest zainteresowana prowadzeniem komercjalizacji (w tym postępowania ochrony patentowej). Jeśli takiego zainteresowania ze strony uczelni nie będzie, pracownikowi w ramach tzw. "uwłaszczenia naukowców" przysługuje prawo nabycia wyniku za 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce. Zapraszamy gorąco do zapoznania się z Regulaminem w Intranecie.


 
Akademia Wynalazców 2015
31 marca 2015 Dział Własności Intelektualnej CWiINT we współpracy z firmą Robert Bosch sp. z o.o. zorganizował ważne wydarzenie - Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha. Spotkanie dedykowane było młodzieży szkolnej, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z rolą i sposobem kreowania innowacyjnych produktów, ich ochroną patentową, a także spotkali młodych wynalazców, którym w Politechnice Wrocławskiej udało się stworzyć nowe i interesujące rozwiązania techniczne.


 
 
 

Sukces na Tajwanie

 
 
 

 Wielkim sukcesem zakończyła się dla Politechniki Wrocławskiej światowa wystawa wynalazcza International Invention Show and Technomart TAIPEI odbywająca się w dniach 26-29 września 2013 na Tajwanie, gdzie prezentowane były rozwiązania naszych naukowców.

Pierwszym z wynalazków jest „Sprzęgło przeciążeniowe rozłączne mechatronicznego systemu bezpieczeństwa maszyny” (prof. Eugeniusz Rusiński i dr inż. Marcin Kowalczyk - Wydział Mechaniczny), wdrożone w Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie, które zostało wykorzystane w największej koparce wielonaczyniowej w Polsce. Nowe sprzęgło zabezpiecza przed przeciążeniem mechanizm koparki, natrafiający podczas wydobycia na ciężkie głazy. Rozwiązanie nie wymaga stosowania elementów znacznie rozbudowujących istniejące układy napędowe, działa w pełni automatycznie i adaptuje się samoczynnie do warunków pracy.

Drugim zwycięskim rozwiązaniem jest „Sposób wytwarzania urządzenia mikronaczyniowego”, autorstwa dr inż. Romana Szafrana z Wydziału Chemicznego. Metoda  przedstawiona w tym zgłoszeniu umożliwia wytwarzanie urządzenia mikronaczyniowego do badań i symulacji zjawisk zachodzących w szczególności w tkankach nowotworowych. Modelowanie oddaje doskonale strukturę prawdziwej tkanki, z każdą jej nieregularnością. Ponadto nie wymaga stosowania pomieszczeń czystych oraz drogich urządzeń i odczynników chemicznych stosowanych w innych metodach wytwarzania podobnych układów. Umożliwia dokładną analizę tkanki nowotworowej pod kątem transportu podawanych leków i pozwala na dobór optymalnej drogi leczenia.

Wynalazki brały udział w konkursie i poddane zostały ocenie ekspertów, w wyniku czego zostały uhonorowane brązowymi medalami. Co więcej, Politechnika Wrocławska dostąpiła specjalnego zaszczytu: w uznaniu innowacyjnego rozwiązania pt. "Sposób wytwarzania urządzenia mikronaczyniowego", została nagrodzona dodatkowo prestiżowym, specjalnym medalem przyznanym przez WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations).

 

 
 
 

 

Politechnika nagrodzona na Giełdzie Wynalazków 

 

Zakończyła się właśnie XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków, która została zorganizowana w dniach od 5 do 7 lutego 2013r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wspaniała lokalizacja przyciągnęła licznych wystawców, reprezentujących instytuty badawcze i jednostki naukowe ze wszystkich dziedzin nauki i techniki, których rozwiązania zostały nagrodzone na światowych wystawach wynalazczości w 2012 roku. Imprezie patronowały ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki, a także Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. W czasie trwania Giełdy na stoiskach gościli także przedstawiciele mediów publicznych i komercyjnych.

  

Podczas uroczystego otwarcia Imprezy wręczano dyplomy i statuetki m.in. za wynalazki nagrodzone złotymi medalami z wyróżnieniem. Z projektów Politechniki zostały nagrodzone: Połączenie koła czerpakowego z przekładnią mechanizmu urabiania (prof. Eugeniusz Rusiński, dr inż. Marcin Kowalczyk),  Biodegradowalne materiały o strukturze komórkowej (prof. Marek Kozłowski, mgr inż. Joanna Macyszyn), Technologie bioremediacji środowisk gruntowo-wodnych skażonych węglowodorami (prof. Kazimierz Grabas, prof. Barbara Kołwzan, dr inż. Adam Pawełczyk, dr inż. Mieczysław Steininger).
Dyplom i statuetkę odebrał także inż. Gustaw Sierzputowski, nagrodzony w kategorii Młody Wynalazca za rozwiązanie Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności (współautorem jest prof. Piotr Dudziński).
Pozostali twórcy zostali uhonorowani dyplomami w kolejnych dniach Giełdy
 
Warto wspomnieć, że Politechnika Wrocławska została wyróżniona niezależnie specjalną nagrodą za aktywne działania mające na celu promocję wynalazków.
 

 Nasza Uczelnia dobrze zaprezentowała się w tak szacownym gronie jednostek badawczo-naukowych. Miała okazję wystawić najwięcej, bo aż 11 projektów. Nasi twórcy zostali poproszeni o udzielenie kilku wywiadów, zaś przedstawiciele Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej upowszechniali wiedzę na temat zagadnień własności przemysłowej. Liczna reprezentacja Politechniki wykorzystała szansę nawiązania znajomości, które mogą przyczynić się do podjęcia dalszej współpracy.


 
61 Światowa Wystawa Innowacji "Brussels Innova"

W dniach 15-17 listopada bieżącego roku w Brukseli odbędzie się wystawa wynalazczości. Wystawa ta jest uznawana za jedną z bardziej prestiżowych wystaw wynalzczych w Europie. Wydarzenie to często cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów, liderów projektów, innowacyjnych prpzedsiębiorstw, czy innych podmiotów, które angażują się w rozwój i wspieranie innowacij. Wszystkie prezentowane podczas wystawy wynalazki wezmą udział w konkursie, w którym międzynarodowe jury ekspertów oceni prezentowane rozwiązania, a za najciekawsze zostaną przyznane wyróżnienia. Z przyjemnością informujemy, że znajdą się na niej również rozwiązania stworzone przez zespoły pracowników Politechniki Wrocławskiej. 


​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami realizuje projekt pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas