Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

 
26 KWIETNIA 2022 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ŚWIĘTUJE IP DAY 2022
 
Politechnika Wrocławska (PWr) i Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP) serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IP DAY 2022), który jest corocznie obchodzony w dniu 26 kwietnia. To inicjatywa mająca na celu przybliżenie informacji o własności intelektualnej (IP) oraz sposobach jej wykorzystania. Co roku do urzędów patentowych na całym świecie wpływają miliony wniosków na udzielenie ochrony niepowtarzalnym, innowacyjnym i kreatywnym pomysłom. Zostają one w ten sposób zabezpieczone, co daje wynalazcom możliwość realnego wpływu na otaczający ich świat oraz wkład w jego rozwój społeczno-gospodarczy, a także możliwość wdrożenia swoich koncepcji w praktyce i tym samym czerpania korzyści z pracy twórczej. 
Ochrona własności intelektualnej (IP) ma wielowiekową tradycję. Po raz pierwszy stosowne przepisy zostały wprowadzone w Wenecji w roku 1474. PWr  od lat 60-tych XX wieku zarządza szerokorozumianym IP uczelni, a także je zabezpiecza dzięki pracy zatrudnionych tu rzeczników patentowych. Są to wysokiej klasy specjaliści wspierający twórców swoją wiedzą i doświadczeniem. Obecnie czynności te są realizowane Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej funkcjonującym w strukturach Centrum Innowacji i Biznesu.
 
Zachęcamy, by w dniu 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 10-14 spotkać się z jednym z rzeczników patentowych PWr, który przybliży różne formy ochrony własności intelektualnej (IP), a także opowie jak wygląda proces jej uzyskania. Preferujemy spotkania online, ale możliwe są także wizyty osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  Zapraszamy do zapisów na spotkanie w indywidualnych kalendarzach rzeczników patentowych PWr przy pomocy jednego z poniższych linków:
 
Piotr Otręba – obszary rozmów: komercjalizacja i ochrona praw IP, patenty (w szczególności: transport, automatyka, linie technologiczne, ochrona środowiska)
 
Katarzyna Paprzycka  - obszary rozmów: patenty (w szczególności: biotechnologia, chemia, farmacja, medycyna), wzory użytkowe
 
Anna Meissner -  obszary rozmów: znaki i wzory przemysłowe
 
Bartosz Kuriata -  obszary rozmów: patenty i wzory użytkowe (w szczególności: elektronika, mechanika, optyka), bazy patentowe, procedury, badania patentowe
 
Elżbieta Biały -  obszary rozmów: prawo autorskie, umowy z zakresu ochrony IP, znaki towarowe, patenty, wzornictwo ogólne
 
W razie pytań lub ewentualnych trudności w rejestracji na spotkania zachęcamy do kontaktu:  patent@pwr.edu.pl lub tel. 71 320 30 39
 
  
 
UWAŻAJ NA FALSZYWE DECYZJE, ŚWIADECTWA OCHRONNE, UPOMNIENIA!
NIE POCHODZĄ Z URZĘDU PATENTOWEGO RP!
 
Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na  wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).
 
Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe.
 
Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy:
·         sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:
NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
·         skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; email: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
 
Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP.
 
Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.
 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych  na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.
Mając powyższe na uwadze, Urząd Patentowy RP wszystkim zgłaszającym oraz ich pełnomocnikom zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W celu zapobieżenia wyłudzeniom środków pieniężnych w grudniu 2021 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowanie autentyczności korespondencji https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/zabezpieczenie-korespondencji-kodem-qr.
 
Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy RP współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.
 
Prosimy Państwa o wzmożoną czujność, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.
 
 
 
 
Sukcesy twórców z Politechniki Wrocławskiej
w XII edycja Konkursu Student Wynalazca

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie twórców związanych z Politechniką Wrocławską w XII edycji Konkursu Student Wynalazca.

 

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Pani mgr inż. Dominika Iwan (Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej) za rozwiązanie pn. "Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie", którego współtwórcami są doświadczeni badacze z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć,dr hab. inż. Marcin Sieńczyk, prof. PWr, dr inż. Renata Grzywa, mgr inż. Magdalena Pachota. Jak podaje Pani Dominika jej wynalazek znajdzie zastosowanie  m.in. jako inhibitora proteazy VP24 do hamowania replikacji wirusa HSV-1 (do stosowania jako lek do leczenia i zapobiegania opryszczce typu1). Szacuje się, że problem ten dotyka 90% populacji.

Specjalną nagrodę Rektora Politechniki Swiętokrzyskiej zdobył Pan mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski (Wydział Podstawowych Problemów Techniki) za samodzielne zgłoszenie patentowe pn. "Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania i sposób pomiaru częstotliwości oddychania". Pan Arkadiusz wskazuje, że tę innowację można wykorzystać w terapii nadciśnienia tętniczego, w kontroli pracy z oddechem na potrzeby redukcji stresu (np. podczas sesji minfulnessowych), nadzorowaniu terapii oddechowych jako alternatywy dla elektrostymulacji nerwu błędnego w leczeniu bólu, jak również przy wykrywaniu bezdechu sennego.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności nagrodzonym i wyróżnionym, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w zmienianiu świata na lepsze, dzięki badaniom naukowym i będących ich wynikiem wynalazkom i innym przedmiotom własności intelektualnej.
 
Więcej o wynikach XII edycji Konkursu Student Wynalazca w poniższym linku
 
 

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu

Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.  Wydarzenie jest adresowane do studentów, doktorantów i absolwentów (niezależnie od roku ukończenia studiów), którzy w ich trakcie zostali twórcami/ współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego  chronionego prawem wyłącznym lub formalnie zgłoszonego do ochrony w odpowiednim urzędzie. Do udziału w konkursie w tym roku zaproszono również studentów uczelni zagranicznych spełniających ww. wymagania.

Pięciu laureatów nagrody głównej weźmie udział w prestiżowej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (The International Exhibition of Inventions of Geneva) 2022, a ich stoiska wystawiennicze, pobyt i dojazd na wydarzenie sfinansują organizatorzy konkursu.

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 25 stycznia 2022 r.

 

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, dostępne są pod adresem:

www.ksw.tu.kielce.pl

 

Zainteresowanych udziałem w Konkursie Student-Wynalazca, a także osoby znające twórców, których warto do tego zachęcić, zapraszamy do kontaktu z Działem Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej pod numerem telefonu 71 320 48 16, gdzie udostępnimy wzór zgłoszenia i aktualny regulamin konkursu,  a także  w razie potrzeby pomożemy  wypełnić zgłoszenie i/lub wyjaśnić wszelkie inne  wątpliwości.

 

 

Aktualne zasady zgłaszania wyników badań/wynalazków

Mając na uwadze bezpieczeństwo komunikacji oraz sprawne procedowanie spraw służbowych oraz w nawiązaniu do Pisma Okólnego 59/2020 wydanego przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 06 listopada 2020 r. Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej do odwołania wprowadza następujący sposób postępowania przy zgłaszaniu wyników badań (wynalazków):

1. Rekomendowane jest przekazywanie oryginałów kart zgłoszenia wyników badań (wynalazku) WRAZ z opisem rozwiązania poprzez Rozdzielnię Korespondencji (Pocztą)

2.Dopuszczalne jest także dokonanie przez twórcę (reprezentującego zespół) zgłoszenia droga mailową na adres patent@pwr.edu.pl z załączoną dokumentacją z pkt.1. W powyższym przypadku w ciągu dwóch miesięcy twórca ma obowiązek przekazać wersję papierową z podpisem (podpisami) zgodnie z pkt.1 . Do czasu przekazania ww. dokumentów wynalazek nie będzie brany pod uwagę w procesie komercjalizacji  (licencjonowanie, sprzedaż itp.)

3. Jeżeli nie jest możliwe podpisanie się wszystkich twórców na jednej karcie zgłoszenia wyników badań (wynalazku), dopuszczalne jest doręczenie odrębnych kart tożsamych co do treści, podpisanych przez poszczególnych twórców. Karty powinny być wydrukowane obustronnie,
a w innym przypadku każda strona powinna być parafowana przez twórcę.
 
 4. Umowy z twórcą (osobą fizyczną mającą status "S" wg Karty) niebędącym pracownikiem (zleceniobiorcą) podmiotu zgłaszającego lub współzgłaszającego, zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Prawo własności przemysłowej muszą być dostarczone, w formie pisemnej  w 2 egzemplarzach z podpisem.
 
Jednocześnie przypomiamy, że wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wyników badań (wynalazków) znajdują się na stronie:
 

BANER KONKURSY UPRP_2019.png

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursach - termin złożenia prac upływa 16 października 2019

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w:
1. XVII edycji Konkursu na najlepszą prace naukową na temat własności intelektualnej 2019
2. VII edycji Konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2019
3. VII edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2019
4. XVII edycji Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Termin składania prac: 16 października 2019 r. 
Rozstrzygnięcie: 15 listopada 2019 r. 

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali.

Więcej informacji, w tym regulaminy i formularze dostępne są pod adresem:Targi Innowacje-Technologie-Maszyny - ITM Polska 2019

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  W dniach 4 - 7 czerwca 2019 r. odbęda się w Poznaniu międzynarodowe targi Innowacje-Technologie-Maszyny-ITM Polska. Hasło przewodnie tej edycji wydarzenia to: "Na drodze do przemysłu 4.0". Targi to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, również na temat innowacji. Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów podzielono wystawców na siedem salonów tematycznych: Mach-Tool (obrabiarki i narzędzia), Surfex (obróbka powierzchni), Hape (hydraulika, pneumatyka, napęd), Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy), Welding (spawalnictwo), Nauka dla gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych), BHP (bezpieczństwo pracy w przemyśle).

Więcej informacji na stronie wydarzenia:


Student-Wynalazca, również na Politechnice Wrocławskiej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Od 2010 roku Politechnika Świętokrzysta organizuje Ogólnopolski Konkurs Student Wynalazca w celu budowy kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Wydarzenie jest adesowane do młodych badaczy - studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego ​lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznymi, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP lub jego odpowieniku poza granicami Polski. W dotychczasowych dziewięciu edycjach wydarzenia zgłoszono łącznie 791 rozwiązań będących efektem pracy 1748 twórców. W IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca rozstrzygniętego 6 lutego 2019 r. brało udział 9 rozwiązań stworzonych z udziałem badaczy z Politechniki Wrocławskiej. Jedno z nich pt.:"Wieloczujnikowa opaska na głowę do pomiarów funkcji mózgu i parametrów kinematycznych" otrzymało wyróżnienie. Jego współautorami i uczestnikami konkursu są: Marek Sawicki, Johannes Wilhelm i Maciej Wnuk. Nie należy jednak zapominać, że samo rozwiązanie powstało z udziałem doświadczonych badaczy - członków międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu: dr inż Mariusza Ptaka, dr inż Moniki Ratajczak, dr inż Fabio Fernandesa, lek Artura Kwiatkowskiego i lek. Konrada Kubickiego. Twórcy opisując swój pomysł podkreślają jego czysto użytkowy charakter. Urządzenie pozwoli zebrać dane o tym co dzieje się z ludzkim mózgiem tuż po urazie. Pozwoli to na ocenę jakie zachowania będą najbardziej pomocne osobie poszkodowanej w takim zdarzeniu. Inne zastosowanie wynalazek może znaleźć w monitorowaniu zawodników uprawiających sporty wyczynowe, co pozwoli na przewidywanie skutków przeciążeń występujących w trakcie rywalizacji. Wieloczujnikowa opaska to element większego projektu realizowanego pod nazwą aHEAD (aheadproject.org), który jest finasowany ze środków NCBiR. 


Innowacyjne ergonomiczne kamizelki dla przemysłu

 

Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu: przejdź do artykułu

 

 


 

Dyplom Ministra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Wynalazek z Wydziału Chemiecznego Politechniki Wrocławskiej został wyrózniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Gratulujemy Twórcom i dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy aktywnie wspierali ochronę rozwiązań zespołu naukowego.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobierz obrazki


 

Eksperymentowanie z danymi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w ramach kosorcjum Patent Intelligence Institiute wspiera różne inicjatywy związane z wykorzystaniem danych patentowych. Jednak nie tylko! Kreatywni start-up'owcy wymieniają się z nami swoimi doświadczeniami, pomysłami, próbujemy razem poszukiwać zarówno możliwości wykorzytania ich obszarze własności inteletktualnej, ale również w wymiarze innej działalności biznesowej. Wspólne prace przedsiębiorców, studentów oraz naszych specjalistów od inżynierii patentowej i rzeczników patentowych nad nowatorskimi mechanizmami eksploracji informacji patentowej mogą stanowić inspiracje do urzeczywistniania nowych pomysłów biznesowych. Także w innych, ale powiązanych branżach.

Owocem takiej współpracy jest m.in. niezależny projekt LandscapeLab. W jego ramach wdrażane są nowe metody analizy rynku i konkurencji. Pozwalają one już dzisiaj na znacznie dokładniejszą identyfikację uczestników rynku w dowolnym kraju świata. Z tak zebranych danych tworzone są mapy rynków pozwalające na swobodne nawigowanie gospodarcze w wybranych krajach.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tutaj www.landscapelab.pl  a zwłaszcza  do przeczytania bloga pod tym samym adresem.

 Regulamin zarządzania własnością intelektualną

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informujemy, iż w Intranecie pracowniczym ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne nr  39/2017 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Do najważnieszej zmiany zaliczyć należy uproszczenie procedury wewnętrznej tj. prowadzenie oceny przez Komisję ds.Transferu Technologii jedynie na wniosek Twórcy wynalazku zainteresowanego wykupem praw, a nie obligatoryjnie w każym przypadku, jak dotyczczas było wymagane przez przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, iż ewentualne złożenie takiego wniosku jest fakultatywne, stosowane w sytuacji, gdy naukowiec samodzielnie chciałby prowadzić proces ochrony oraz komercjalizacji na własny koszt, a nie korzystać ze wsparcia specjalistycznych jednostek uczelni.  Z kolei jeśli naukowiec chce korzystać ze wsparcia uczelni na zasadach ogólnych, nie musi czekać na opinię Komisji.​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas