Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

 

Praca Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej w czasie epidemii
 

 

W okresie zagrożenia epidemicznego zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej wszyscy pracownicy Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej pracuje w trybie zdanym do odwołania. Oznacza to, że nie są oni obecnie w swoich biurach na terenie uczelni, ale możliwy jest z nimi kontakt przez służbowe telefony i e-maile.
W zaistniałej sytuacji prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszenia wyników badańw formie elektronicznej na adres: sylwia.piotrowska-lichota@pwr.edu.pl.  Do wiadomości prosimy załączyć  skan karty zgłoszenia wraz z roboczym opisem technicznym rozwiązania. W wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony inny sposób dokonania zgłoszenia. W późniejszym okresieoryginały dokumentów będą przez twórców uzupełniane.
 
Jednocześnie przypominamy, że wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wyników badań znajdują się na stronie:

 

BANER KONKURSY UPRP_2019.png

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursach - termin złożenia prac upływa 16 października 2019

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w:
1. XVII edycji Konkursu na najlepszą prace naukową na temat własności intelektualnej 2019
2. VII edycji Konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2019
3. VII edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2019
4. XVII edycji Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Termin składania prac: 16 października 2019 r. 
Rozstrzygnięcie: 15 listopada 2019 r. 

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali.

Więcej informacji, w tym regulaminy i formularze dostępne są pod adresem:Targi Innowacje-Technologie-Maszyny - ITM Polska 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  W dniach 4 - 7 czerwca 2019 r. odbęda się w Poznaniu międzynarodowe targi Innowacje-Technologie-Maszyny-ITM Polska. Hasło przewodnie tej edycji wydarzenia to: "Na drodze do przemysłu 4.0". Targi to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, również na temat innowacji. Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów podzielono wystawców na siedem salonów tematycznych: Mach-Tool (obrabiarki i narzędzia), Surfex (obróbka powierzchni), Hape (hydraulika, pneumatyka, napęd), Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy), Welding (spawalnictwo), Nauka dla gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych), BHP (bezpieczństwo pracy w przemyśle).

Więcej informacji na stronie wydarzenia:


Student-Wynalazca, również na Politechnice Wrocławskiej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Od 2010 roku Politechnika Świętokrzysta organizuje Ogólnopolski Konkurs Student Wynalazca w celu budowy kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Wydarzenie jest adesowane do młodych badaczy - studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego ​lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznymi, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP lub jego odpowieniku poza granicami Polski. W dotychczasowych dziewięciu edycjach wydarzenia zgłoszono łącznie 791 rozwiązań będących efektem pracy 1748 twórców. W IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca rozstrzygniętego 6 lutego 2019 r. brało udział 9 rozwiązań stworzonych z udziałem badaczy z Politechniki Wrocławskiej. Jedno z nich pt.:"Wieloczujnikowa opaska na głowę do pomiarów funkcji mózgu i parametrów kinematycznych" otrzymało wyróżnienie. Jego współautorami i uczestnikami konkursu są: Marek Sawicki, Johannes Wilhelm i Maciej Wnuk. Nie należy jednak zapominać, że samo rozwiązanie powstało z udziałem doświadczonych badaczy - członków międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu: dr inż Mariusza Ptaka, dr inż Moniki Ratajczak, dr inż Fabio Fernandesa, lek Artura Kwiatkowskiego i lek. Konrada Kubickiego. Twórcy opisując swój pomysł podkreślają jego czysto użytkowy charakter. Urządzenie pozwoli zebrać dane o tym co dzieje się z ludzkim mózgiem tuż po urazie. Pozwoli to na ocenę jakie zachowania będą najbardziej pomocne osobie poszkodowanej w takim zdarzeniu. Inne zastosowanie wynalazek może znaleźć w monitorowaniu zawodników uprawiających sporty wyczynowe, co pozwoli na przewidywanie skutków przeciążeń występujących w trakcie rywalizacji. Wieloczujnikowa opaska to element większego projektu realizowanego pod nazwą aHEAD (aheadproject.org), który jest finasowany ze środków NCBiR. 


Innowacyjne ergonomiczne kamizelki dla przemysłu

Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu: przejdź do artykułu

 Dyplom Ministra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Wynalazek z Wydziału Chemiecznego Politechniki Wrocławskiej został wyrózniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Gratulujemy Twórcom i dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy aktywnie wspierali ochronę rozwiązań zespołu naukowego.

Dyplom_minister_2018.pdfDyplom_minister_2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pobierz obrazkiEksperymentowanie z danymi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w ramach kosorcjum Patent Intelligence Institiute wspiera różne inicjatywy związane z wykorzystaniem danych patentowych. Jednak nie tylko! Kreatywni start-up'owcy wymieniają się z nami swoimi doświadczeniami, pomysłami, próbujemy razem poszukiwać zarówno możliwości wykorzytania ich obszarze własności inteletktualnej, ale również w wymiarze innej działalności biznesowej. Wspólne prace przedsiębiorców, studentów oraz naszych specjalistów od inżynierii patentowej i rzeczników patentowych nad nowatorskimi mechanizmami eksploracji informacji patentowej mogą stanowić inspiracje do urzeczywistniania nowych pomysłów biznesowych. Także w innych, ale powiązanych branżach.

Owocem takiej współpracy jest m.in. niezależny projekt LandscapeLab. W jego ramach wdrażane są nowe metody analizy rynku i konkurencji. Pozwalają one już dzisiaj na znacznie dokładniejszą identyfikację uczestników rynku w dowolnym kraju świata. Z tak zebranych danych tworzone są mapy rynków pozwalające na swobodne nawigowanie gospodarcze w wybranych krajach.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tutaj www.landscapelab.pl  a zwłaszcza  do przeczytania bloga pod tym samym adresem.

 Regulamin zarządzania własnością intelektualną


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informujemy, iż w Intranecie pracowniczym ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne nr  39/2017 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Do najważnieszej zmiany zaliczyć należy uproszczenie procedury wewnętrznej tj. prowadzenie oceny przez Komisję ds.Transferu Technologii jedynie na wniosek Twórcy wynalazku zainteresowanego wykupem praw, a nie obligatoryjnie w każym przypadku, jak dotyczczas było wymagane przez przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, iż ewentualne złożenie takiego wniosku jest fakultatywne, stosowane w sytuacji, gdy naukowiec samodzielnie chciałby prowadzić proces ochrony oraz komercjalizacji na własny koszt, a nie korzystać ze wsparcia specjalistycznych jednostek uczelni.  Z kolei jeśli naukowiec chce korzystać ze wsparcia uczelni na zasadach ogólnych, nie musi czekać na opinię Komisji.​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas