Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAktualności


Aktualności


Kontakt

 

 Podgląd obrazu

 

Innowacyjne ergonomiczne kamizelki dla przemysłu

Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu: przejdź do artykułuDyplom Ministra

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Wynalazek z Wydziału Chemiecznego Politechniki Wrocławskiej został wyrózniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Gratulujemy Twórcom i dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy aktywnie wspierali ochronę rozwiązań zespołu naukowego.

Dyplom_minister_2018.pdfDyplom_minister_2018.pdfW dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.Pobierz obrazkiEksperymentowanie z danymi

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 10 edycja ważnych Międzynarodowych Targów Wynalazców i Innowacji INTARG w Katowicach, na której zaprezentowano wynalazki opracowane i zgłoszone do ochrony przez Dział Własności Intelektualnej CWINT.
  Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w ramach kosorcjum Patent Intelligence Institiute wspiera różne inicjatywy związane z wykorzystaniem danych patentowych. Jednak nie tylko! Kreatywni start-up'owcy wymieniają się z nami swoimi doświadczeniami, pomysłami, próbujemy razem poszukiwać zarówno możliwości wykorzytania ich obszarze własności inteletktualnej, ale również w wymiarze innej działalności biznesowej. Wspólne prace przedsiębiorców, studentów oraz naszych specjalistów od inżynierii patentowej i rzeczników patentowych nad nowatorskimi mechanizmami eksploracji informacji patentowej mogą stanowić inspiracje do urzeczywistniania nowych pomysłów biznesowych. Także w innych, ale powiązanych branżach.

Owocem takiej współpracy jest m.in. niezależny projekt LandscapeLab. W jego ramach wdrażane są nowe metody analizy rynku i konkurencji. Pozwalają one już dzisiaj na znacznie dokładniejszą identyfikację uczestników rynku w dowolnym kraju świata. Z tak zebranych danych tworzone są mapy rynków pozwalające na swobodne nawigowanie gospodarcze w wybranych krajach.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tutaj www.landscapelab.pl  a zwłaszcza  do przeczytania bloga pod tym samym adresem.

 Regulamin zarządzania własnością intelektualną


Informujemy, iż w Intranecie pracowniczym ukazało się Zarządzenie Wewnętrzne nr  39/2017 wprowadzające nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Do najważnieszej zmiany zaliczyć należy uproszczenie procedury wewnętrznej tj. prowadzenie oceny przez Komisję ds.Transferu Technologii jedynie na wniosek Twórcy wynalazku zainteresowanego wykupem praw, a nie obligatoryjnie w każym przypadku, jak dotyczczas było wymagane przez przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, iż ewentualne złożenie takiego wniosku jest fakultatywne, stosowane w sytuacji, gdy naukowiec samodzielnie chciałby prowadzić proces ochrony oraz komercjalizacji na własny koszt, a nie korzystać ze wsparcia specjalistycznych jednostek uczelni.  Z kolei jeśli naukowiec chce korzystać ze wsparcia uczelni na zasadach ogólnych, nie musi czekać na opinię Komisji.​Wortal Transferu Wiedzy

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska wraz z Naczelną Organizacją Techniczną oraz wybranymi wrocławskimi uczelniami zakończyła realizację projektu pt. Wortal Transferu Wiedzy, który to realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji i współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, poprzez ułatwienie dotarcia oferty uczelni do środowiska przemysłowego. Wortal umożliwia prezentację profili naukowych i technologicznych, a dzięki brokerom innowacji możliwe jest znalezienie partnerów biznesowych. Ponad 400 naukowców i 100 technologii oraz 200 przedsiębiorców ostało zarejestrowanych w Wortalu, z czego 130 osób nawiązało współpracę. Więcej informacji na stronie www.innowacyjnyregion.pl. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przystąpieniem do WORTALU to w tym celu należy wypełnić stosowne dokumenty.

 

  

 

Politechnika Wrocławska
Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej

Adres korespondencyjny:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki 11
Bud. D-21 "Bibliotech",
Część A (przy bud. D-2), piętro II
Wejście - pom. nr 208

tel. (071) 320-30-39, 320-24-78 patent ["małpa"] pwr.edu.pl
O nas